Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Risicobeoordeling

Deze website biedt u een online methode met behulp waarvan u risicobeoordelingen van plaatsen met explosiegevaar kunt maken en beheren. 


Klik hier voor meer informatie over de methode.


Hoe werkt het?

Door het afsluiten van een abonnement krijgt u toegang tot het programma. U hoeft geen software op uw computer te installeren en u heeft geen opslagcapaciteit nodig voor de door u gemaakte en te gebruiken files. Bovendien beschikt u altijd over de meest actuele gegevens, zoals nummers en titels van normen.

Klik hier voor meer informatie over abonnementen.


Waarom explosierisico's beoordelen?

Ieder bedrijf, waar door werknemers arbeid wordt verricht, dient een arbeidsomstan-dighedenbeleid te voeren dat is gebaseerd op de door het bedrijf uitgevoerde Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Wanneer in een bedrijf plaatsen aanwezig zijn waar werknemers gevaar kunnen lopen door de aanwezigheid van explosieve atmosferen, dient een verdiepende RI&E uitgevoerd te worden met betrekking tot deze explosiegevaren.


Klik hier voor meer informatie.

 

Risicobeoordeling