Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Meer informatie over abonnementen

Abonnementen worden afgesloten voor de duur van een jaar. De abonnementsprijs wordt bepaald door het aantal gevaren (items) dat in het programma wordt ingevoerd1). Er zijn vier verschillende abonnementen:Abonnement A


Met dit abonnement start iedere gebruiker. Het geeft de mogelijkheid maximaal 200 gevaren te beoordelen en te documenteren. 
De prijs van het abonnement bedraagt € 350,-- exclusief BTW per jaar.Abonnement B


Wanneer het aantal van 200 beoordeelde gevaren wordt overschreden, dient te worden overgegaan naar abonnement B. Dit abonnement geeft de mogelijkheid maximaal 500 gevaren te beoordelen en te documenteren. 
De prijs van het abonnement bedraagt € 425,-- exclusief BTW per jaar. Wanneer het aantal van 500 gevaren wordt overschreden, dient u contact op te nemen met de beheerders van deze website. Afhankelijk van het verwachte aantal benodigde gevaren, zullen zij u hiervoor een prijsvoorstel doen.Abonnement C

Indien drie jaar2) gebruik is gemaakt van abonnement A of B, gaat het abonnement automatisch over in abonnement C. Het aantal gevaren behorende bij het op dat moment lopende abonnement blijft daarbij beschikbaar, terwijl op de abonnementskosten een korting wordt gegeven van 50%. 
Indien in het derde jaar wordt overgegaan van A naar B geldt, dat voordat naar abonnement C kan worden overgegaan er minimaal een jaar gebruikt moet zijn gemaakt van abonnement B. Maatwerk


Wanneer tijdens de looptijd van abonnement C meer ruimte nodig is, dan waarop uw abonnement recht geeft, dient u contact op te nemen met de beheerders. Afhankelijk van de benodigde ruimte en de abonnementenhistorie, zal u dan een prijsvoorstel worden gedaan.

1) Het aantal geïdentificeerde gevaren is afhankelijk van de omvang van de installaties en apparaten waar explosiegevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
   
2) Vanwege het feit dat installaties en apparaten regelmatig worden aangepast, zullen risicobeoordelingen voortdurend nodig zijn. Bovendien zullen er installaties en apparaten buiten gebruik worden gesteld en zullen er nieuwe machines worden aangeschaft. Gemiddeld zal er echter minder intensief van ReduRisc Atex gebruik worden gemaakt, reden waarom een verlaagd tarief in rekening wordt gebracht.