Login
Login
Loginnaam:
Wachtwoord:
Nog geen account?

Achtergrond

Sinds 1 juli 2006 moeten bedrijven, waar werknemers gevaar kunnen lopen door explosieve atmosferen, voldoen aan Richtlijn 1999/92/EG betreffende minimum-voorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Deze richtlijn wordt over het algemeen aangeduid als de ATEX 137-richtlijn en is opgenomen in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit.

De ATEX-137 richtlijn verplicht de werkgever een zogenaamd Explosieveiligheidsdocument op te stellen. Onderdeel van dit document is een beoordeling van de explosierisico’s.